Concrete skills since 1972

Metoden

Genom att pressa upp spännbalkarna på mitten före gjutning av plattan och sedan succesivt sänka ner bjälklaget igen efter att plattan gjutits blir värdefulla tryckspänningar inbyggda i konstruktionen. Hela tvärsnittet förblir osprucket i bruksgränstillståndet och det uppstår ej några sprickor på grund av krympningen.
Eftersom bjälklagsplattan vakuumsuges och maskinplanas blir ythållfastheten hos denna mycket stor. Vakuumsugningen minskar också krympningen avsevärt vilket ytterligare minskar risken för sprickor.

Steg 1

De förspända, prefabricerade balkarna har formen av ett upp- och nervänt T.
Storlek och antalet linor kan varieras och anpassas till aktuella spännvidder och krav på laster.

Steg 2

De förspända balkarna monteras på pelarna och pressas sedan upp med hjälp av en domkraft.

Sedan formsätts plattan med hjälp av stora formflak som vilar på formbalkar. Efter armering gjuts plattan, avdrages samt vakuumbehandlas och planas med maskin. Plattan är klar!

Steg 4

Vid betongens härding börjar spännbalk och platta verka som en spännbalkkonstruktion. Samtidigt sänks konstruktionen för att kompensera plattans krympning.

Steg 5

Efter avslutad sänkning har fullständig samverkan uppnåtts mellan balk och platta och dom viktiga tryckspänningarna är uppbyggda i plattan.

Resultatet blir ett starkt bjälkslag som är plant, tätt och sprickfritt.

MENY