Concrete skills since 1972

Reduritemetoden

Reduritemetoden erbjuder ett mycket effektivt sätt att reparera, belägga och förstärka betong.
I metoden används Densitbetong – ett högpresterande reparationsmaterial som uppfyller mycket höga krav på bland annat styrka, vidhäftning, täthet och beständighet.

Densit är en cementbaserad produkt, vars huvudbeståndsdel är Portlandcement. Med hjälp av finpulverteknik packas cementkornen väldigt tätt i cementpastan. Densit innehåller också en speciell mikrosilika vars kornstorlek är endast ungefär en hundradel så stor som cementkornets. Detta gör att mikrosilikan kan fylla ut utrymmena mellan cementkornen och därigenom bildas ett mycket hållfast material.

Film

Instagram #reduritemetoden

Bra dagar på Kistamässan! #sbkab #hårdbetong #reduritemetoden #ytskyddsdagarna ...

MENY