Concrete skills since 1972

Så här går det till

Här finns filmsekvenser som visar de viktigaste arbetsmomenten vid produktion av ett Spännbalkbjälklag.
Dessa är tagna från projektet Nordby Köpcenter i Strömstad som färdigställdes år 2012.

Överhöjning

Formning nedmontering

Armering

Utläggning betong

Vacuumsugning

Maskinplaning

Sänkning

Sammanfattning

MENY