Concrete skills since 1972

Spännbalksystemets unika fördelar

1972 uppfann Sune Sandqvist det unika Spännbalksystemet som fortfarande är oöverträffat vad gäller hållfasthet och livslängd. En av systemets fördelar är långa spännvidder med få pelare. Det ger mycket goda möjligheter att skapa flexibla byggnader med maximerad yta.

långa spännvidder

Stora spännvidder

De långa spännvidderna ger stora pelarfria ytor som medger flexibla planlösningar och ett effektivt utnyttjande av byggadsvolymen.

Enkla håltagningar

Utrymmet mellan balkarna ger ett naturligt utrymme för El- och VVS-installationer. För att underlätta genomgående ledningsdragning kan man redan på förhand göra ursparingar i plattan och i balkarna. Håltagningar kan göras även i efterhand, vilket ökar friheten vid ombyggnader och andra förändringar av lokalens användning.
Installationer och eventuellt undertak kan hängas direkt i bjälklaget.

enkla håltagningar

täthet

Täthet

På grund av de inbyggda tryckspänningarna i betongplattan får man en konstruktion med extrem täthet och styrka. Man får ett sprickfritt och tätt betongdäck utan läckage. Ytan behöver inte vattenisoleras med extra tätskikt, och är helt underhållsfri.

Flexibilitet

Spännbalksystemet kan anpassas till olika förhållanden och krav. Spännvidd, balkdimension, lutning och tjocklek på plattan kan varieras från fack till fack.

Flexibilitet

MENY