Concrete skills since 1972

Historik

Grundaren till Spännbalkkonsult SBK AB, Sune Sandqvist, avled oväntat den 10 augusti 2011. När Sune gick bort, 68 år gammal, jobbade han som alltid med ett brinnande engagemang och full av kraft. Han befann sig precis där han trivdes som bäst, mitt i händelsernas centrum.

Spännbalksystemet
Sune gjorde 1971 ett examensarbete vid Chalmers Tekniska Högskola, som behandlade uppkomsten av sprickbildning på parkeringsdäck. Funderingar om varför sprickorna uppstod och hur de skulle kunna undvikas, mynnade ut en helt ny bjälklagskonstruktion.
Metoden utvecklades och en systemstandard skapades och ett helt nytt byggsystem, Spännbalksystemet, började se dagens ljus. 1972 byggdes det första huset med den nya tekniken, Kärra Centrum i Göteborg.

Sedan starten har det nu byggts över 500 hus och den sammanlagda spännbalkbjälklagsytan är över 3 miljoner kvm. Idag jobbar åtta ingenjörer på Göteborgskontoret med att projektera Spännbalkprojekt.

Redurite-metoden
I början av 90-talet började Sune fundera på hur man på ett högkvalitativt sätt skulle kunna laga spruckna och eroderade betongkonstruktioner. Idéerna krävde en mycket hög kvalitet på det reparationsmaterial som skulle användas. Han fann en samarbetspartner hos Densit ApS i Aalborg, Danmark. Med hjälp av deras högpresterande betong, baserad på Portlandcementen från Aalborg, har Redurite-metoden utvecklats.

Redurite-metoden innebär att rätt diagnos fastställs vilket sedan genererar rätt typ av behandling. Det finns en mängd metoder och lösningar för olika typer av skadade betongkonstruktioner. Även vägar, golv och andra ytor har med framgång reparerats och förstärkts med hjälp av Redurite-metoden. Idag jobbar 4 projektörer med inventering, analysering och framtagning av lämplig Redurite-metod av de skadade betongkonstruktionerna och ca 30 certifierade yrkesarbetare med entreprenaderna. Jobben är geografiskt placerade över hela Sverige och delar av övriga Norden. Det har innefattat allt från beläggning av busshållplatser till reparation av betongkonstruktioner på kärnkraftverk. Totalt har över 1000 entreprenader utförts enligt Redurite-metoden.

Den 1:e juni 2011, fanns i Svenska Dagbladet att läsa om ett förslag på ombyggnaden av Slussen i Stockholm. Uppskattningsvis skulle en reparation enligt Redurite-metoden kunna reducera projektets totalkostnad från 8 miljarder till 1 miljard och bevara detta kulturhistoriska byggnadsverk. (se länk).

Framtidsvision
Sune brann för sina egna och andras tekniska idéer och uppfinningar. Motgångar och problem tog han som utmaningar och erfarenheter.
Efter Sunes oväntade bortgång har beslutet landat i att driva företaget vidare i ”Sunes anda”.
Med hjälp av företagets kompetenta medarbetare och gedigna erfarenhetsbank efter 40 år, kommer företaget utgöras av de system och metoder som genom åren har utvecklats och genomförts med framgång. Kanske finner vi även nya användningsområden där de beprövade metoderna och systemen kan användas.
Ny VD för verksamheterna är Oscar Sandkvist, Sunes son, i nära samarbete med Sunes svärson Tobias Hildorzon. Båda är civilingenjörer, Väg & Vatten och har flera års erfarenhet från byggbranschen.

MENY