Concrete skills since 1972

Användningsområden

Hyllie

Parkeringshus

Det största användningsområdet för Spännbalksystemet är som bjälklag i olika typer av parkeringsanläggningar och det var också för detta ändamål som systemet ursprungligen utvecklades. Fördelarna är bland annat att man får stora pelarfria bjälklagsytor som är täta och har en hög slitstyrka samt ett fungerande system för vattenavrinning inbyggt redan från början.

Valda referenser

Industribyggnader

Spännbalksystemet används även i industribyggnader. Egenskaper som är avgörande är hög lastkapacitet i kombination med stora spännvidder, stor flexibilitet vid utformningen av bjälklaget och möjligheten att kunna utföra håltagningar både i plattan och i balkarna. Det är dessutom enkelt att i efterhand utföra håltagningar eller andra modifieringar av bjälklagen.

Kontorsbyggnader

Bjälklag med stora spännvidder och få pelare är fördelar som kan utnyttjas även i kontorshus. Med spännbalksystemet får man också goda klimategenskaper hos byggnaden tack vare att den tröga betongstommen fungerar som en värmebuffert.

Hallbyggnader

Med Spännbalksystemet är det möjligt att utföra täta bjälklag med stora spännvidder, vilket gör det lämpligt som takkonstruktion för olika typer av hallbyggnader. Man kan också på ett enkelt sätt få bjälklagen värmeisolerade på undersidan.
Exempel på hallbyggnader som utförts är simhallar, idrottshallar och aulor.

Butiker

Med Spännbalksystemet kan man få stomsystem med stora pelarfria arealer i kombination med bjälklag som har en hög lastkapacitet.
Tack vare dessa fördelar har därför en mängd köpcentra utförts med spännbalkbjälklag.

Valda referenser

MENY