Concrete skills since 1972

Metoder & beläggningar

Reduritemetoden är ett samlingsnamn för en typ av reparationer, förstärkningar och beläggningar. Samtliga produkter är helt cementbaserad av  typen ultrahögpresterande betong, Densit®. Utläggning sker med Densit® Primer för optimal vidhäftning mot befintlig betongyta.

Metoder och beläggningar som används är:

Spricklagning

Aktiv spricklagning

Läs mer »

Beläggning golv

3-5 mm Densit® SkimCoat

Läs mer »

7-12 mm Densitop® MT

Läs mer »

15-25 mm Densitop® LT

Läs mer »

30-100 mm Densit® Densimac/Ferromac

Läs mer »

Diamantslipning

Läs mer »

Beläggningar väggar och tak

1-2 mm Densit® BodyCoat

Läs mer »

7-20 mm Densit® Sprutkeram

Läs mer »

Förstärkning asfalt

Densiphalt®

Läs mer »

MENY