Concrete skills since 1972

Vilka entreprenörer kan bygga med Spännbalksystemet?

Vilken entreprenör som helst med normal betongkompetens kan använda Spännbalksystemet. Vi hjälper till med information och stöd under hela byggprocessen – från kalkylskedet till färdigställandet. Vi kan också hyra ut formmaterial och viss annan utrustning till entreprenören.

Här hittar du svar på fler frågor om Spännbalksystemet »
MENY