Concrete skills since 1972

Och hur är det med de prefabricerade spännbalkarna och pelarna?

Dessa kan gjutas av valfri prefab-tillverkare som har möjlighet att gjuta balkar med förspända linor. Pelarna är slakarmerade. Vi upprättar alltid färdiga tillverkningsritningar för balkar och pelare samt ger även råd och information till prefab-leverantören när detta behövs. Under anbudsskedet kan vi också ta fram kalkylunderlag så att prefab-tillverkare kan lämna prisuppgifter på tillverkning och montage av balkar och pelare.

Här hittar du svar på fler frågor om Spännbalksystemet »
MENY