Concrete skills since 1972

Metoden och materialet

Redurite-metoden erbjuder ett mycket effektivt sätt att laga betong. I metoden används Densitbetong – ett högpresterande reparationsmaterial som uppfyller mycket höga krav på bland annat styrka, vidhäftning, täthet och beständighet.

Densit är en cementbaserad produkt, vars huvudbeståndsdel är Portlandcement. Med hjälp av finpulverteknik packas cementkornen väldigt tätt i cementpastan. Densit innehåller också en speciell mikrosilika vars kornstorlek är endast ungefär en hundradel så stor som cementkornets. Detta gör att mikrosilikan kan fylla ut utrymmena mellan cementkornen och därigenom bildas ett mycket hållfast material.

MENY