Concrete skills since 1972

Renovering av terrasser

SBK utför såväl skadeutredningar som reparationer och renovering av terrasser och övriga betongkonstruktioner.

En terrass utsätts för mycket påfrestningar såsom höga laster, vägsalter, temperaturväxlingar mm samtidigt som den skall vara helt vattentät. Den allvarligaste skaderisken är att armeringen rostar och bärförmågan i konstruktionen minskar. Skadornas totala omfattning syns sällan utanpå och det är av stor vikt att med jämna mellanrum kontrollera skadornas omfattning för att kunna reparera konstruktionen i tid.

Reparationsmetoden som används är Reduritemetoden. Denna metod innebär att den skadade betongen avverkas. Därefter repareras terrassen med en höghållfast miljövänlig betong, Densit®. Resultatet blir en konstruktion som i många fall får bättre egenskaper än då det var nybyggt. Såväl kvalité, livslängd samt pris är mycket konkurrenskraftiga.

Kontakta gärna någon av nedanstående personer för mer information:

oscar.sandkvist@spannbalk.se     0709-356000

tobias.hildorzon@spannbalk.se     0709-356001

Metoder och beläggningar

Redurite-metoden är ett samlingsnamn för en typ av reparationer, förstärkningar och beläggningar som utförs med ett antal olika betongprodukter. Läs mer »

MENY