Concrete skills since 1972

Renovering av p-hus, p-däck och garage

SBK utför såväl skadeutredningar som reparation och renovering av P-hus, P-däck, garage samt övriga betongkonstruktioner.

Det finns nästan ingen annan byggnadstyp som utsätts för mer påfrestningar än ett parkeringshus. Vägsalter, slitage från dubbäck, temperaturväxlingar mm. Den allvarligaste skaderisken är att armeringen rostar och bärförmågan i konstruktionen minskar. Skadornas totala omfattning syns sällan utanpå och det är av stor vikt att med jämna mellanrum kontrollera skadornas omfattning för att kunna reparera konstruktionen i tid.

SBK reparerar betongkonstruktionen enligt Reduritemetoden. Denna metod innebär att den skadade betongen avverkas. Därefter repareras golvet med en höghållfast miljövänlig betong, Densit®. Inget ytterligare tätskikt krävs. Resultatet blir en konstruktion som i många fall får bättre egenskaper än då det var nybyggt. Såväl kvalité, livslängd samt pris är mycket konkurrenskraftiga.

Kontakta gärna någon av nedanstående personer för mer information:

oscar.sandkvist@spannbalk.se     0709-356000

tobias.hildorzon@spannbalk.se     0709-356001

Garage

 

 

 

Instagram #phus, #p-hus, #p-däck, #parkeringshus, #garage, #reduritemetoden

Bra dagar på Kistamässan! #sbkab #hårdbetong #reduritemetoden #ytskyddsdagarna ...

Metoder och beläggningar

Redurite-metoden är ett samlingsnamn för en typ av reparationer, förstärkningar och beläggningar som utförs med ett antal olika betongprodukter. Läs mer »

MENY