Concrete skills since 1972

Hur lång balkspännvidd kan man klara av med ett spännbalkbjälklag?

Bjälklag med spännvidder på uppemot 35 meter har utförts i Sverige. Begränsande för spännvidden kan vara möjligheterna för transport och montage av långa balkar samt vilken konstruktionshöjd på bjälklaget som kan accepteras. För parkeringshus är spännvidder kring cirka 17 meter ofta det mest optimala.

Här hittar du svar på fler frågor om Spännbalksystemet »
MENY